AKTUALNOŚCI    (BIEŻĄCE INFORMACJE Z ŻYCIA SZKOŁY I NIE TYLKO)
14 Jan 2021
Zmiany w egzaminie maturalnym w 2021 roku
Rozporządzenie MEN
11 Nov 2020
Święto Niepodległości
11 Listopada
 
Leopold Staff, "Polsko nie jesteś ty już niewolnicą!"
 
Polsko nie jesteś ty już niewolnicą!
 
Łańcuch twych kajdan stał się tym łańcuchem,
 
Na którym z lochu, co był twą stolicą
 
Lat sto, swym własnym dźwignęłaś się duchem.
 
Ty, broniąc siebie wbrew wszelkiej nadziei
 
Broniłaś jeno od czarnej rozpaczy
 
Wiary, że wolność, prawo, moc idei
 
Nie jest czczym wiatrem ust, ale coś znaczy.
 
Żadne cię miana nad to nie zaszczycą,
 
Co być nie mogło przez wiek twą ozdobą!
 
Polsko nie jesteś ty już niewolnicą!
 
Lecz czymś największym, czym być można:
 
Sobą!
17 Oct 2020
Zarządzenie Dyrektora
Od 19 października nauczanie zdalne!

ZARZĄDZENIE Nr 9/2020

DYREKTORA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IMIENIA STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU

z dnia 16 października 2020 r.

w sprawie wprowadzenia kształcenia
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość


 

 

Na podstawie § 2 rozporządzenia MEN z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpiecznych i higienicznych warunków w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. zarządzam co następuje:

§ 1.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom przed zakażeniem się Covid-19 z dniem 19 października 2020 r. nauka w szkole odbywać się będzie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość .

 

§ 2.

 

Wprowadzam regulamin funkcjonowania szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, który stanowi Załącznik Nr 1 do zarządzenia.

 

§ 3.

Nauka w szkole z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość odbywać się będzie od 19 października 2020 r. do odwołania.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

§ 5.

 

Traci moc Zarządzenie Nr 8 /2020 z 18 września 2020 roku.

 

 

Zbigniew Różański

Dyrektor Liceum

 

Załącznik numer 1 - regulamin nauczania na odległość

27 Aug 2020
Szkoła w czasie koronawirusa - procedury
LO vs. COVID-19

Uczniu! Rodzicu! Zapoznaj się! - pobierz

26 Aug 2020
Rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego
1 września godz. 9.00

 

Obraz może zawierać: tekst „Witaj Szkolo 1 ND”

 

 

 

 

 

 

Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego odbędzie się we wtorek 1 września o godz. 9.00. Zbiórka na boisku szkolnym o godz. 8.50. Pamiętajmy o zaopatrzeniu się w obowiązkową osłonę ust i nosa oraz zachowaniu bezpiecznej odległości od siebie podczas uroczystości. Do zobaczenia!

12 Aug 2020
Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do naszego LO
Lista osób

Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia do LO na rok szkolny 2020/2021 - pobierz

 

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia prosimy o dostarczenie do sekretariatu szkoły do dnia 18 sierpnia do godziny 15.00 oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia z wyników egzaminu ósmoklasisty. Dostarczenie ww. dokumentów jest równoznaczne z potwierdzeniem woli podjęcia nauki w naszej szkole.

21 Jul 2020
Wykaz podręczników dla klas pierwszych
Rok szkolny 2020/2021

Prezentujemy wykaz podręczników dla klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021. Poziom podręcznika do języka angielskiego zostanie określony po weryfikacji kompetencji językowych na początku września. Pobierz

25 Jun 2020
Zapraszamy do klasy sportowej!
film promocyjny

Obejrzyj film promocyjny - film

03 Jun 2020
Wirtualny Dzień Otwarty
Środa 10 czerwca godz. 15.00

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba i tekst

Zapraszamy wszystkich na pierwszy w historii szkoły Wirtualny Dzień Otwarty, który odbędzie się w środę 10 czerwca o godzinie 15.00. Zobaczycie prezentację o szkole i dowiecie się różnych ciekawostek na temat profili i naboru do naszego LO!

Program Dnia Otwartego:

- 15.00 Przywitanie uczestników.

- 15:05-15:45 Prezentacja przyszłorocznych klas, szkoły oraz zasad rekturacji (kanał Prezentacja w kategorii Etap 1 - Prezentacja szkoły). Prezentację poprowadzi nauczyciel języka niemieckiego, zastępca dyrektora szkoły pan Jakub Krzewiński.

-  po 15:45 odpowiadanie na pytania kandydatów na osobnych kanałach, na których dostępni będą uczniowie LO.

- 17.00 Zakończenie wirualnych dni otwartych.

 

Link do serwera Dnia Otwartego - dołącz

Jak stworzyć konto na Discordzie i pobrać aplikację - przeczytaj

Jak dołączyć do serwera na Discordzie - przeczytaj

01 Jun 2020
Instrukcje dla maturzystów
O czym należy pamiętać podczas egzaminu